Kunnalliset ilmoitukset

17.03.2017

Ympäristölautakunta on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.03.2017, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

19§
Myönnetty
17-0038-R
Peltoniemi, 145-421-0009-0800
Lentokentäntie 60, 60760 POJANLUOMA
Peltoniemi, 421-0009-1255
Ilmailutie, 60760 POJANLUOMA
Rengonharju-säätiö
Rakennuslupa
Terminaalirakennuksen osittainen käyttötarkoituksen muuttaminen ja kunnossapitohallin muutostyöt sekä katoksen ja lastauslaiturien rakentaminen
                                                          
20§
Myönnetty
17-0039-R
Peltoniemi, 145-421-0005-0324
Könnintie 600, 60800 ILMAJOKI
Rakennuslupa
Lypsykarjanavetta, laakasiilojen laajennus sekä lietesäiliö

Lupaa koskevien valitusten on oltava perillä Vaasan hallinto-oikeudessa viimeistään 19.04.2017 virka-aikana.

Nina Lehtola, toimistosihteeri
p. 044 4191 350 s-posti: nina.lehtola@ilmajoki.fi