Kunnalliset ilmoitukset

20.03.2017

TIEDOTUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSISTÄ

Ilmajoen kunnan ympäristölautakunta on tehnyt päätöksen seuraavista ympäristöluvista:

Ammattimainen jätteen käsittely

Toiminnan sijaintipaikka: Ilmajoen kunnan Peltoniemen kylässä kiinteistöllä Mäki-Välkkilä 5:34.  

Toiminta: Betoni- ja tiilimurskeiden hyödyntäminen tuotantopihan maanrakentamisessa

Lupaa koskevien päätöksien antopäivä on 20.3.2017,

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 20.4.2017.

Ammattimainen jätteen käsittely

Toiminnan sijaintipaikka: Ilmajoen kunnan Peltoniemen kylässä kiinteistöllä Ahomäki 9-1261.  

Toiminta: Voimalaitostuhkien hyödyntäminen ajoneuvojen käsittelyharjoitusalueen maanrakentamisessa

Lupaa koskevien päätöksien antopäivä on 20.3.2017,

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 20.4.2017.

Lihasikalan toiminta

Toiminnan sijaintipaikka: Ilmajoen kunnan Lahden kylässä kiinteistöllä Puska 4:97.

Toiminta: Yhdistelmäsikalan toiminnan muuttaminen lihasikalaksi.

Kyseessä on olemassa oleva toiminta.

Lupaa koskevien päätöksien antopäivä on 20.3.2017,

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 20.4.2017.

Edellä mainitut lupapäätökset ja asiakirjat ovat nähtävillä teknisellä osastolla 20.3.2017 – 20.4.2017, os. Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki.

Ilmajoella 17.3.2017                  

Mika Yli-Petäys
ympäristöinsinööri