Kunnalliset ilmoitukset

22.03.2017

Ilmajoen kunta pyytää Teiltä tarjouksen kahdesta (2) kopiokoneesta liitteen mukaisesti.  Tarjouspyyntö koskee yhtä Koskenkorvan koululle (osoite Opintie 1, 61330 KOSKENKORVA)  ja yhtä Neiron koululle (osoite Saunamäentie 360, 60760 POJANLUOMA)  hankittavaa kopiokonetta.  
Koneet vuokrataan. 
 
Suomenkielinen tarjous pyydetään toimittamaan viimeistään maanantaihin 11.4.2017 klo 12:00 mennessä suljetussa kirjekuoressa osoitteella Ilmajoen kunta, sivistystoimisto, Ilkantie 18, 60800 ILMAJOKI. Kuoreen merkintä ”Kopiokoneet Koskenkorva ja Neiro". 
 
Sähköisessä muodossa olevat tarjoukset, jotka tulostetaan tarjousajan päättymisen jälkeen, lähetetään osoitteeseen sivistystoimisto@ilmajoki.fi. Sähköpostin otsikoksi merkitään ”Kopiokoneet Koskenkorva ja Neiro".  
 
Määräajan jälkeen saapuneita, puutteellisesti laadittuja tai epäselviä tarjouksia ei oteta huomioon. 
 
 
Sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen

Tarjouspyyntö
Kelpoisuus 
Tarjousliite