Kunnalliset ilmoitukset

22.03.2017

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2017

Avustukset julistetaan haettavaksi seuraavasti:
Nuoriso- ja liikuntatoimen avustushakemukset tulee toimittaa perjantaihin 28.4.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Ilmajoen kunta, vapaa-aikatoimisto, PL 23, 60801 Ilmajoki. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan sellaiselle yhdistykselle, joka täyttää avustusten jakoperusteissa säädetyt ehdot. Määräajan jälkeen toimitettuja avustushakemuksia ei oteta huomioon.

Hakulomakkeita vapaa-aikatoimistosta tai kunnan internetsivuilta www.ilmajoki.fi/lomakkeet.

NUORISOTOIMI

  • Perusavustus on tarkoitettu hakijan sääntömääräisen toiminnan tukemiseen,määräraha 12.100 €. Hakemusten viimeinen jättöpäivä 28.4.2017 klo 12.00 mennessä.               
  • Muu nuorten itsensä järjestämän toiminnan tukemiseen. Määräraha 810 €. Hakemusten jättöpäivät näiden osalta ovat 2.6.2017 ja 1.12.2017 klo 15.00 mennessä.     

Lisätietoja saa nuorisotoimistosta puh. 044 - 4191 291, 044 - 4191 293.

LIIKUNTATOIMI

  • Perusavustus (34.410 €)
  • Kuntorata- ja moottorikelkka-avustus (3000 €)
  • Kilpailutoiminta-avustus (900 € )
  • Kartta-avustus (1.900 €)

Hakemusten viimeinen jättöpäivä näiden osalta 28.4.2017 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja saa vapaa-aikatoimenjohtajalta, puh. 044 - 4191 297.

KULTTUURITOIMI

Ilmajokisille rekisteröidyille yhdistyksille ja yksityishenkilöille tarkoitetut avustukset julistetaan haettavaksi 28.4.2017 klo 15.00 mennessä.

Hakulomakkeita pääkirjastosta tai kunnan internetsivuilta www.ilmajoki.fi   

Lisätietoja pääkirjastosta 044 - 4191 360

Ilmajoella 22.3.2017

Ilmajoen kunta
Nuoriso- ja liikuntalautakunta                                        Kulttuuritoimi