Kunnalliset ilmoitukset

06.04.2017

Ympäristölautakunta on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.04.2017, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

§30
Myönnetty
17-0053-R
Peltoniemi, 145-421-0009-1306
Kaarikalliontie 2, 60720 TUOMIKYLÄ
As Oy Ilmajoen Kaarikallio
Rakennuslupa
Asuinrivitalo ja maalämpöjärjestelmä
                                                          
Lupaa koskevien valitusten on oltava perillä Vaasan hallinto-oikeudessa viimeistään 10.05.2017 virka-aikana.

Nina Lehtola, toimistosihteeri
p. 044 4191 350  s-posti: nina.lehtola@ilmajoki.fi