Kunnalliset ilmoitukset

18.04.2017 - 13.04.2017

Teknisen lautakunnan ilmoitus poikkeaminen MRL 171-174 § julkipanosta

Alla mainittua poikkeamista koskevan päätöksen antopäivä on 24.4.2017.
Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä teknisen lautakunnan sihteerillä Ilkanradissa
21.4.-24.5.2017 klo 9.00-15.00 välisenä aikana.

Hakijan nimi    Rakennuspaikka    Rakennuksen käyttötarkoitus
Haapa-aho Jouni ja Mukkala Marjo
Länsirannantie 113
63130 MÄYRY    Tuomikylä
Kiinteistötunnus 145-426-2-191

Asuinrakennus, 1-kerroksinen 148 m2
Talousrakennus, 75 m2
        

Ilmajoella 13. huhtikuuta 2017

Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä


Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 18.4.2017, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja        Heleena Keihänen