Kunnalliset ilmoitukset

18.04.2017

Ehdotus Rengonharjun  kunnanosan asemakaavan hyväksymisestä, korttelissa 11, Viidentien alueella  pidetään julkisesti nähtävänä Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla kolmenkymmenen (30) päivän ajan 20.4.-19.5.2017.   Kaavaehdotus on nähtävillä myös Ilmajoen kunnan kotisivulla osoitteessa www.ilmajoki.fi.
 
Mahdolliset muistutukset toimitetaan kirjallisina Ilmajoen kunnanhallitukselle, PL 23, 60801 Ilmajoki ennen nähtävilläoloajan päättymistä eli viimeistään 19.5.2017 klo 15.00.
 
Ilmajoella 20.4.2017
 
KUNNANHALLITUS

Kaavaehdotus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselostus

Asemakaavan seurantalomake