Kunnalliset ilmoitukset

18.04.2017

Ehdotus Koskenkorvan  kunnanosan asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta, korttelissa 62, Vehkakujan alueella  pidetään julkisesti nähtävänä Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla kolmenkymmenen (30) päivän ajan 20.4.-19.5.2017.   Kaavaehdotus on nähtävillä myös Ilmajoen kunnan kotisivulla osoitteessa www.ilmajoki.fi.
 
Mahdolliset muistutukset toimitetaan kirjallisina Ilmajoen kunnanhallitukselle, PL 23, 60801 Ilmajoki ennen nähtävillä oloajan päättymistä eli viimeistään 19.5.2017 klo 15.00.
 
Ilmajoella 20.4.2017
 
KUNNANHALLITUS 

Kaavaehdotus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselostus

Asemakaavan seurantalomake