Kunnalliset ilmoitukset

20.04.2017

Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja, 20.4.2017

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 21.04.2017, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

38§
Myönnetty
17-0054-R
Peltoniemi, 145-421-0009-1328
Kiintokalliontie 6, 60720 TUOMIKYLÄ
Rakennusliike Cosycon Oy
Rakennuslupa
Asuinparitalo
                                                          
44§
Myönnetty
17-0057-R
Peltoniemi, 145-421-0009-1305
Kaarikalliontie 18, 60720 TUOMIKYLÄ
Rakennuslupa
Omakotitalo, talousrakennus ja maalämpöjärjestelmä
                                                          
45§
Myönnetty
17-0059-R
Kirkonkylä, 145-410-0004-0293
Kirkkotie 27, 60800 ILMAJOKI
Rakennuslupa
Asuinrakennuksen laajennus
                                                          
46§
Myönnetty
17-0063-R
Jouppila, 145-406-0002-0209
Kuusikuja 10, 61330 KOSKENKORVA
Rakennuslupa
Talousrakennuksen laajennus
                                                          
47§
Myönnetty
17-0070-R
Peltoniemi, 145-421-0009-1295
Kaarikalliontie 7, 60720 TUOMIKYLÄ
Rakennuslupa
Omakotitalo ja maalämpöjärjestelmä
                                                          
Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 05.05.2017 virka-aikana