Kunnalliset ilmoitukset

21.04.2017 - 24.05.2017

Ilmajoen kunta, ympäristölautakunta 18.4.2017

Ympäristölautakunta on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 24.04.2017, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.


36§

Myönnetty

17-0058-R
Kirkonkylä, 145-410-0051-0062
Parvintie 44, 60800 ILMAJOKI
Rakennuslupa
Omakotitalo ja talousrakennus

Lupaa koskevien valitusten on oltava perillä Vaasan hallinto-oikeudessa viimeistään 24.05.2017 virka-aikana