Kunnalliset ilmoitukset

28.04.2017

lmajoen kunnan ruokapalveluyksikkö pyytää tarjouksia koulujen, päiväkotien ja ryhmisten valmiiden aterioiden ja elintarvikkeiden kuljettamisesta
ajalle 1.8.2017 – 31.7.2019 sekä mahdollinen 1 optiovuosi tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Tarjouspyyntö

Liite 1

Tarjousten jättäminen
Kirjalliset tarjoukset liitteineen tulee laatia suomen kielellä ja toimittaa sulje-tussa kuoressa merkinnällä ”Ateriakuljetukset”
19.5.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmajoen kunta
Ruokapalveluyksikkö
PL 23
60801 Ilmajoki

Sähköpostilla toimitettuja tarjouksia ei oteta huomioon.

Ilmajoella 28.4.2015

Ruokapalvelupäällikkö Pirjo Sivula