Kunnalliset ilmoitukset

05.05.2017

Ympäristönsuojelulain 197 §:n 2 momentin mukaan ilmoitetaan, että Vaasan Hallinto-oikeus on antanut  3.5.2017  päätöksen (17/0173/1) ympäristöluvan valitusasiassa, missä muutoksenhakijana on A-R Turve Oy, Seinäjoelta. Asia koskee Mustantakinnevan tuorvetuotannon ympäristöluvan muutosta.

Päätös on nähtävänä Ilmajoen kunnan sähköisellä ilmoitustaululla ja Hallintotoimistossa, Ilkantie 18, 60800 Ilmajoki.
Virka-aika: 9:00-15:00

Ilmajoella  5.5.2017

Kunnanhallitus