Kunnalliset ilmoitukset

10.05.2017

Tekninen toimisto pyytää yksikköhintaista tarjousta nykyisten loisteputkien korvaamisesta LED-valoputkilla tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Tarjouspyyntö
Tarjouslomake
Liite

Tarjouspyynnön lisäkirje nro 1 (17.5.2017)