Kunnalliset ilmoitukset

11.05.2017

ASIA    
Maa-aineslain mukainen lupahakemus koskien maa-ainesten (sora ja hiekka) ottamista kiinteistön Majakangas RN:o 145-410-8-52 alueelta Ilmajoen kunnan Kirkonkylästä.

HAKIJA    
Pekka Lampinen, Visaharjuntie 150, 61350 Huissi.
 
TOIMINTA    
Kyseessä on olemassa oleva maa-aineksien ottoalue, joka rajoittuu metsäalueeseen sekä toiseen maa-ainesten ottoalueeseen. Hakemuksen mukainen lupa-aika on 10 vuotta ja ottomäärä on yhteensä n. 210 000 k-m3. Hakemuksen mukaan ottamisalueen pinta-ala on yhteensä noin 2,3 ha.

SIJAINTI    
Maa-ainesten ottoalue sijaitsee valtatie 3:n läheisyydessä Ilmajoen Huissilla.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO    
Maa-aineslupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä
kuulutusajan 12.5.2017 – 12.6.2017 Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET    
Lupahakemuksista on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Kirjallisesti tehdyt muistutukset tulee toimittaa viimeistään 12.6.2017 mennessä ja osoittaa Ilmajoen kunnan ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Ympäristölautakunta, PL 20, 60801 Ilmajoki.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 12.5.2017 – 12.6.2017 Ilmajoen kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

LISÄTIETOJA    
Maa-aineslupahakemuksen osalta lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 044-4191 346.    

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA