Kunnalliset ilmoitukset

12.05.2017

Ympäristölautakunta on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 16.05.2017, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

42§
Myönnetty 17-0067-R
Palo, 145-419-0007-0159
Laskunmäentie 9, 60760 POJANLUOMA
Palo, 419-0007-0314
Laskunmäentie 9, 60760 POJANLUOMA
Revisol Oy   
Rakennuslupa
Toimistorakennus sekä varasto- ja autosuojarakennus                                                 

43§
Myönnetty 17-0086-R
Peltoniemi, 145-421-0009-0453
Koulutie 10, 60720 TUOMIKYLÄ
As Oy Ilmajoen Helmi
Rakennuslupa
Asuinrivitalo ja maalämpöjärjestelmä

44§
Myönnetty 17-0087-R
Peurala, 145-423-0007-0053
Tuohistonmäentie 25, 60800 ILMAJOKI
Rakennuslupa
Omakotitalo, talousrakennus ja pihasauna                                           

Lupaa koskevien valitusten on oltava perillä Vaasan hallinto-oikeudessa viimeistään 16.06.2017 virka-aikana.

Nina Lehtola,   toimistosihteeri
p. 044 4191 350   s-posti: nina.lehtola@ilmajoki.fi