Kunnalliset ilmoitukset

29.06.2017

Ympäristölautakunta on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 03.07.2017, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.
Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

56§
Myönnetty
17-0140-R
Kokkola, 145-411-0010-0283
Palonkuja 9, 61330 KOSKENKORVA
Voimavaratila Toiska Oy
Rakennuslupa
Perhekotirakennuksen laajennus ja käyttötarkoituksen muutos
                                                          
Lupaa koskevien valitusten on oltava perillä Vaasan hallinto-oikeudessa viimeistään 02.08.2017 virka-aikana.

Nina Lehtola,  toimistosihteeri
p. 044 4191 350  s-posti: nina.lehtola@ilmajoki.fi