Kunnalliset ilmoitukset

30.06.2017

ILMAJOEN KUNTA
Ympäristölautakunta

JULKIPANOILMOITUS
Maa-ainesten ottoa koskevan päätöksen antamisesta (MAL 19 §)

Ilmajoen ympäristölautakunta antaa alla mainitusta maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä 3.7.2017 – 1.8.2017 Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla Ilkanradissa os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

Ottoalue                                Otettava maa-aines     Päätöksen antopäivä
Majakankaan alue, Huissi    sora ja hiekka              3.7.2017

Ilmajoella 30.6.2017    Mika Yli-Petäys
                                     ympäristöinsinööri


Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 30.6.2017.

(Julkipanoilmoitus pidetään ilmoitustaululla koko valitusajan = 30 pv päätöksenantopäivää seuraavasta päivästä, 1.8.2017 saakka)