Kunnalliset ilmoitukset

30.06.2017

Ilmajoen kunnassa on haettavana

LUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISUUS AJALLA  9.8.2017-3.6.2018  ILOMÄEN ALAKOULULLA

Opetus toteutetaan yhdysluokkaopetuksena vuosiluokilla 3-6. Hakijalta toivotaan kiinnostusta käsityön, musiikin ja liikunnan opetukseen.
Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Tehtävässä edellytetään erinomaisia vuorovaikutustaitoja, kehittämishalukkuutta ja kykyä yhdessä tekemiseen. Erityispedagogiikan opinnot ovat eduksi.
Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Viransijaisuudessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on toimitettava hyväksyttävä Ilmajoen kunnan työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista sekä on esitettävä lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote.

Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry -järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi (työavain 146194). Hakemusaika päättyy  31.7.2017 klo 8.00.
Mikäli sähköinen hakemus ei ole mahdollinen, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteeseen Ilmajoen kunta, sivistystoimisto, PL 23, 60801 ILMAJOKI. Kuoren päälle sana Hakemus. Hakemuksia ei palauteta. Alkuperäiset tutkintotodistukset tarkastetaan mahdollisilta haastateltavilta ja niistä tulee jättää kopiot haastattelun yhteydessä.

Organisaation kuvaus
ILMAJOKI on kehittyvä noin 12 000 asukkaan kunta Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoen seudulla. Ilmajoki tunnetaan monipuolisista
koulutuspalveluista, kulttuurista, urheilusta ja yrittäjyydestä. Kunnassa toimii 12 alakoulua ja yläkoulu nimeltään Jaakko Ilkan koulu sekä
lukio.

Yhteystiedot
Ilomäen koulun koulunjohtaja Maria Palmu, puh. 044 4191 711, maria.palmu@ilmajoki.fi