Rakennustarkastan päätökset

17.07.2017

Rakennustarkastaja 17.07.2017

 

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.07.2017, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

 

§

 

118
Myönnetty

 

119
Myönnetty

 

120
Myönnetty

 

121
Myönnetty

 

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 01.08.2017 virka-aikana.

Pauli Tervonen, tarkastusinsinööri
puh. 044-4191348  tai pauli.tervonen@ilmajoki.fi
Kunnanviraston aukioloajat heinäkuulla