Kunnalliset ilmoitukset

29.07.2017

Maanmittausinsinööri toimii kartoituksen ja mittauksen tulosyksikön vastuuhenkilönä ja tarvittaessa kaavoitusjohtajan sijaisena. Keskeisiä tehtäväalueita ovat raakamaan hankinta ja rakennuspaikkojen myynti, kiinteistöjen muodostaminen, pohjakarttojen laadinta ja hyväksyminen, paikkatietorekisterien ylläpidon ja mittaustoiminnan organisointi ja johtaminen sekä osallistuminen tarvittaessa maastomittaustehtäviin.

Virkaan valittavalla tulee olla ammattikorkeakoulun maanmittaustekniikan koulutusohjelmassa suoritettu insinöörin (AMK) tutkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto sekä pätevyys toimia tarvittaessa kunnan kaavoittajana (MRL 20§). Hakijan työkokemus maankäytön suunnittelun tai mittaustoiminnan asiantuntija/esimiestehtävistä katsotaan hakijalle eduksi.

Palkka määräytyy TS-sopimuksen palkkaryhmä III:n mukaan (Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus). Muut virkasuhteen ehdot ja edut määräytyvät kunnallisen alan teknisten sopimuksen (TS) ja kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan.

Tehtävään valitun on ennen virassa aloittamistaan esitettävä kunnan työterveyshuollon hyväksymä todistus terveydentilastaan. Virassa sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Hakemukset ansioluetteloineen tulee jättää ma 4.9.2017 klo 12.00 mennessä osoitteessa www.kuntarekry.fi. Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antavat tekninen johtaja Paavo Perälä, p. 044-4191300  tai kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, p. 044-4191334.

Ilmajoella  26.7.2017

Ilmajoen kunta
Tekninen lautakunta