Kunnalliset ilmoitukset

03.08.2017

Ympäristöinsinöörin päätökset

3.8.2017

Ympäristöinsinööri on tehnyt seuraavan päätöksen. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 4.8.2017, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä ympäristötoimessa.

                                                          
§3
Myönnetty
Nikkolantie, 60800 Ilmajoki
Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen
Käytöstä poistetun öljysäiliön maahan jättäminen
                                                          
Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 21.08.2017 virka-aikana.

Mika Yli-Petäys, ympäristöinsinööri

p. 044-4191346, s-posti: mika.yli-petays@ilmajoki.fi