Kunnalliset ilmoitukset

02.08.2017

Rakennustarkastaja 31.07.2017

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavan päätöksen. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 1.8.2017, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

§ 122

Myönnetty
Rakennuslupa
17-0161-R
Talousrakennus
Röyskölä, 145-426-0004-0166

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 15.08.2017 virka-aikana.
Satu Kangas-Kuittinen, rakennustarkastaja
puh. 044-4191349