Kunnalliset ilmoitukset

09.08.2017

VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

Vaasan Hallinto-oikeus on antanut 8.8.2017 päätöksen nro 17/0300/1 Hannu Akkasen tekemään vaatimukseen Ilmajoen kunnanvaltuuston päätösten 16.12.2016 § 77 ja § 78 kumoamisesta ja asioiden palauttamisesta valtuuston uudelleen käsiteltäväksi (keskeneräiset kuntalaisaloitteet ja valtuustoaloitteet).

Hallinto-oikeuden ratkaisu:  
Vaasan hallinto-oikeus jättää Akkasen valituksen ja vaatimuksen asian käsittelemisestä kanteluna tutkimatta, koska valitusasiakirjat ovat olleet puutteelliset.

Oikeudenkäyntikulut:
Hallinto-oikeus on hylännyt Akkasen vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Ilmajoella 9.8.2017

Kunnanhallitus