Kunnalliset ilmoitukset

10.08.2017

ILMAJOEN KUNTA
Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan ilmoitus
poikkeaminen MRL 171-174 §
julkipanosta


Alla mainittua poikkeamista koskevan päätöksen antopäivä on 15.8.2017.
Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä teknisen lautakunnan sihteerillä Ilkanradissa
14.8.-15.9.2017 klo 9.00-15.00 välisenä aikana.

Hakijan nimi

Rakennuspaikka

Rakennuksen käyttötarkoitus

Ylimäki Eija ja Rauno
Kivimaantie 113
60760 POJANLUOMA

Kiinteistötunnus 145-419-5-371
(Jokiranta)
 

 

Riistanhoitoa palveleva taukotupa n. 17 m2,
sauna n. 4 m2 ja riistaruokintavarasto n. 9 m2.

 

 

 

Ilmajoella 10. elokuuta 2017


Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä


Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 11.8.2017, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja  Heleena Keihänen