Kunnalliset ilmoitukset

10.08.2017

ILMAJOEN KUNTA
Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan ilmoitus
suunnittelutarveratkaisun MRL 137 §
julkipanosta

Alla mainittua suunnittelutarveratkaisua koskevan päätöksen antopäivä on 15.8.2017.
Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä Ilkanradissa teknisen lautakunnan sihteerillä
14.8.-15.9.2017 klo 9.00-15.00 välisenä aikana.


Hakijan nimi


Rakennuspaikka

Rakennuksen käyttötarkoitus

Jarkko ja Katja Mannersuo
Majavantaival 10
60200 SEINÄJOKI

Määräala kiinteistöllä 145-410-7-122
Os. Lauroselankuja 148
60800 Ilmajoki

Omakotitalo 108 k-m2
Autokatos-varasto-saunarakennus 66 k-m2

Ilmajoella 10. elokuuta 2017

Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä


Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 11.8.2017, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja Heleena Keihänen