Kunnalliset ilmoitukset

25.08.2017

Tämä kuulutus  pidetään nähtävänä 28.8.-27.9.2017  kunnan virallisella ilmoitustaululla ja hakemusasiakirjat ovat tarkemmin nähtävänä ympäristöinsinöörillä, osoitteessa Ilkantie 17, Ilmajoki.  Kuulutus ja hakemusasiakirjat keskeisiltä osin on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 27.9.2017 mennessä kuulutuksesta ilmenevin ohjein.

Lisätietoja antaa: Ympäristöylitarkastaja Heikki Pajala, puh. 0295 018 781 tai sähköposti etunimi.sukunimi@avi.fi

KUULUTUS