Kunnalliset ilmoitukset

28.08.2017

Ympäristölautakunta on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 28.08.2017, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

§67
Myönnetty 17-0174-R
Kirkonkylä, 145-410-0007-0362
Rakennuslupa
Asuinrivitalo ja talousrakennus

Lupaa koskevien valitusten on oltava perillä Vaasan hallinto-oikeudessa viimeistään 27.09.2017 virka-aikana.

Nina Lehtola, toimistosihteeri
p. 044 4191 350