Kunnalliset ilmoitukset

31.08.2017

Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja 31.8.2017
Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 01.09.2017, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

§135
Myönnetty
17-0178-R
Palo, 145-419-0005-0371
Rakennuslupa
Huoltorakennus
                                                          
§136
Myönnetty
17-0169-R
Kokkola, 145-411-0003-0184
Rakennuslupa
Asuinrakennuksen laajennus
                                                          
§137
Myönnetty
17-0171-R
Peltoniemi, 145-421-0009-1127
Rakennuslupa
Talousrakennus
                                                          
§138
Myönnetty
17-0173-R
Kokkola, 145-411-0002-0123
Tiilitie 66, 61330 KOSKENKORVA
MagaLagrima Oy
Rakennuslupa
Asuinrakennuksen osittainen käyttötarkoituksen muutos
                                                          
Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 15.09.2017 virka-aikana.

Nina Lehtola, toimistosihteeri
p. 044 4191 350