Kunnalliset ilmoitukset

04.09.2017

TIEDOTUS SUUNNITTELUTARVERATKAISUN VIREILLÄOLOSTA

Yli-Karjanmaa Antti ja Pekka ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen lypsykarjanavetan laajentamiseksi ja lietesäiliön rakentamiseksi tilalla RNo 13:1 Ilmajoen Lahden kylässä, os. Idänpuolentie 433. Suunnitellun lypsykarjanavetan laajennusosan kerrosala on 983 m² ja lietesäiliön tilavuus 504 m³.

Naapureiden ja niiden kuulemiseksi, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, hakemukset ovat nähtävänä kunnan rakennusvalvontatoimistossa, Ilkantie 17 Ilmajoki, 5.9.-19.9.2017 välisenä aikana (virka-aika 9.00-15.00).

Mahdolliset kirjalliset muistutukset suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta tulee toimittaa Ilmajoen kunnan tekniselle lautakunnalle osoitteella Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki. Niiden tulee olla saapuneena viimeistään 19.9.2017 klo 15 mennessä.

Ilmajoella 5.9.2017

TEKNINEN LAUTAKUNTA