Kunnalliset ilmoitukset

05.09.2017

Paulasaari Jari on jättänyt suunnittelutarveratkaisuhakemuksen lihanautakasvattamon ja lantalan rakentamiseksi tilalla RNo 2:388 Ilmajoen Peltoniemen kylässä, os. Jäpintie 436. Suunnitellun lihanautakasvattamon kerrosala on 2028 m² ja lantalan tilavuus 4848 m³.

Naapureiden ja niiden kuulemiseksi, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, hakemukset ovat nähtävänä kunnan rakennusvalvontatoimistossa, Ilkantie 17 Ilmajoki, 7.9.-21.9.2017 välisenä aikana (virka-aika 9.00-15.00).

Mahdolliset kirjalliset muistutukset suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta tulee toimittaa Ilmajoen kunnan tekniselle lautakunnalle osoitteella Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki. Niiden tulee olla saapuneena viimeistään 21.9.2017 klo 15 mennessä.

Ilmajoella 7.9.2017

TEKNINEN LAUTAKUNTA