Kunnalliset ilmoitukset

08.09.2017

OMAKOTITONTTIEN MUUTTAMINEN  PIENTALO-/RIVITALOTONTEIKSI  LAUROSELANKUJAN,  SEPPÄLÄN  JA TUORESLUOMAN ASEMAKAAVA-ALUEILLA

Muutoksen kohteet:
Lauroselankujan alue, kortteli 149 rakennuspaikat 1,2,5,6    
Seppälän alue, korttelit 157/3-6, 158/2-3 sekä 159/1-2
Tuoresluoman alue, 286/1-2

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnokset pidetään nähtävillä seuraavasti: osallistumis- ja arviointisuunnitelma virallisesti ja kaavaluonnokset epävirallisesti ke 13.9. - ti 26.9.2017 välisen ajan Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla kaavoituksen tiloissa Ilkantie 17.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnokset löytyvät Ilmajoen kunnan kotisivuilta, www.ilmajoki.fi ->kaavoitus- ja mittaus -> vireillä olevat kaavat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksista osoitetaan kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippolalle: Pl 20, 60801  ILMAJOKI tai sähköpostilla Kaisa.Sippola@Ilmajoki.fi viimeistään ti 26.9.2017 klo 15.00.


Ilmajoella 12. syyskuuta 2017

Tekninen lautakunta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauroselankujan alue, kaavaluonnos

Seppälän alue, kaavaluonnos

Tuoresluoman alue, kaavaluonnos