Kunnalliset ilmoitukset

08.09.2017

Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja 11.9.2017

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 12.09.2017, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

§140
Myönnetty
17-0170-R
Kokkola, 145-411-0027-0013
Rakennuslupa
Talousrakennuksen osittainen käyttötarkoituksen muutos
                                                          
§141
Myönnetty
17-0183-R
Palo, 145-419-0002-0162
Vakavuorentie 19, 60800 ILMAJOKI
SähköJupe
Rakennuslupa
Varastohalli
                                                          
Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 26.09.2017 virka-aikana.

Nina Lehtola,  toimistosihteeri
p. 044 4191 350   s-posti: nina.lehtola@ilmajoki.fi