Kunnalliset ilmoitukset

14.09.2017

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.09.2017, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

§142
Myönnetty
17-0176-R
Lahti, 145-414-0003-0066
Rakennuslupa
Asuinrakennuksen laajennus
                                                          
§143
Myönnetty
17-0182-R
Röyskölä, 145-426-0004-0025
Rakennuslupa
Lietesäiliö
                                                          
§144
Myönnetty
17-0189-R
Röyskölä, 145-426-0002-0409
Koskimiehentie 7, 60800 ILMAJOKI
BuMar Oy
Rakennuslupa
Omakotitalo, talousrakennus ja maalämpöjärjestelmä
                                                          
§145
Myönnetty
17-0190-R
Peltoniemi, 145-421-0009-1294
Rakennuslupa
Omakotitalo, talousrakennus ja maalämpöjärjestelmä
                                                          
Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 29.09.2017 virka-aikana.


Nina Lehtola, toimistosihteeri
p. 044 4191 350  s-posti: nina.lehtola@ilmajoki.fi