Kunnalliset ilmoitukset

09.10.2017

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.10.2017, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

§153
Myönnetty
Peurala, 145-421-0009-1350
Rakennustuotteen hyväksyntä (liittyen lupaan 13-0070-R)
Talousrakennuksen palo-ovi
                                                          
§154
Myönnetty
17-0195-R
Peurala, 145-423-0005-0261
Rakennuslupa
Pihasauna
                                                          
§155
Myönnetty
17-0203-R
Peltoniemi, 145-421-0009-1031
Rakennuslupa
Pihasauna
                                                          
Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 24.10.2017 virka-aikana.

Nina Lehtola, toimistosihteeri
p. 044 4191 350  s-posti: nina.lehtola@ilmajoki.fi