Kunnalliset ilmoitukset

09.10.2017

Teknisen lautakunnan ilmoitus
suunnittelutarveratkaisun MRL 137 §
julkipanosta

Alla mainittua suunnittelutarveratkaisua koskevan päätöksen antopäivä on 11.10.2017.
Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä Ilkanradissa teknisen lautakunnan sihteerillä
10.10.-10.11.2017 klo 9.00-15.00 välisenä aikana.


Hakijan nimi                                   Rakennuspaikka                       Rakennuksen käyttötarkoitus
Antti ja Pekka Yli-Karjanmaa        Kiinteistöllä 145-414-13-1       Lihanautakasvattamo 2028 m2
Idänpuolentie 433                           Os. Idänpuolentie 433              Lantala 1290 m2
60800 ILMAJOKI                          60800 Ilmajoki


Jari Paulasaari                               Kiinteistöllä 145-421-2-388      Pihattonavetan laajennus 983m2
Könnintie 290                               Os. Jäpintie 436
60800 ILMAJOKI                        60800 Ilmajoki
                    

Ilmajoella 9. lokakuuta 2017

Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä


Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 9.10.2017, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja       Heleena Keihänen