Kunnalliset ilmoitukset

12.10.2017

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.10.2017, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

§156
Myönnetty      
17-0205-R
Lahti, 145-414-0003-0072
Rakennuslupa
Rehuvarasto
                                                          
§157
Myönnetty
17-0196-R
Palo, 145-419-0005-0356
Rakennuslupa
Asuinrakennuksen laajennus
                                                          
§158
Myönnetty
17-0197-R
Kokkola, 145-411-0015-0068
Rakennuslupa
Vapaa-ajan asuinrakennus
                                                          
§159
Myönnetty
17-0198-T
Kokkola, 145-411-0014-0132
Raskulantie 6, 60800 ILMAJOKI
Ilmajoen Vuokratalot Oy
Toimenpidelupa
Jätekatos
                                                          
§160
Myönnetty
Kokkola, 145-411-0014-0071
Hyövältintie 4, 61330 KOSKENKORVA
Ilmajoen kunta/Västilän koulu                          
Kokoontumistilan henkilömäärä
                                                          
Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 27.10.2017 virka-aikana.

Nina Lehtola, toimistosihteeri
p. 044 4191 350