Kunnalliset ilmoitukset

02.11.2017 - 30.10.2017

HERRALAN KUNNANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPPÄLÄN ALUEELLA, KORTTELEISSA 157/3-5, 158/2 JA 157/1

Ehdotus Herralan kunnanosan asemakaavan muutoksesta Rypsitien alueella pidetään julkisesti nähtävänä Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla kolmenkymmenen (30) päivän ajan 2.11.-1.12.2017.

Kaavaehdotus on nähtävillä myös Ilmajoen kunnan kotisivulla osoitteessa

www.ilmajoki.fi.

Mahdolliset muistutukset toimitetaan kirjallisina Ilmajoen kunnanhallitukselle, PL 23, 60801 Ilmajoki ennen nähtävillä oloajan päättymistä eli viimeistään 1.12.2017 klo 15.00.

Ilmajoella 2.11.2017

KUNNANHALLITUS

Kaavaehdotus

Kaavaselostus

Asemakaavan seurantalomake

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma