Kunnalliset ilmoitukset

07.11.2017

Vacca Oy on jättänyt Ilmajoen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle rakennuslupahakemukset koskien lypsykarjanavetan (1248 m²) laajentamista robottinavetaksi käyttötarkoituksen muutoksilla, muutosalue yht. 598 m² ja kylmäilmakuivurin (152 m²) laajentamista kylmäpihatoksi (152 m² + laajennus 107 m²) kiinteistöllä 145-410-4-249 sekä kolmen lietesäiliön, à 2500 m³, rakentamista kiinteistöille 145-410-6-192 ja 145-423-7-69 sekä 145-421-20-7.

Hakemukset ovat nähtävänä MRL 133 §:n mukaista naapurien kuulemista varten kunnan rakennusvalvontatoimistossa (os. Ilkantie 17, Ilmajoki) 9. – 23.11.2017 välisenä aikana (virka-aikana 9.00 - 15.00). Lisätietoja rakennustarkastajalta p. 044-4191349.

 

Mahdolliset kirjalliset muistutukset hankkeista tulee toimittaa Ilmajoen ympäristölautakunnalle os. PL 20, 60801 Ilmajoki, viimeistään 23.11.2017 klo 15.00 mennessä.

 

Ilmajoella 9.11.2017

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA