Kunnalliset ilmoitukset

09.11.2017

Niiden yhteisöjen, joille kunta on myöntänyt vuodelle 2016 avustusta, joilla on kunnan myöntämää lainaa, tai joiden sitoumuksia kunta on taannut, on toimitettava kunnalle tilitys saamansa tuen käytöstä. Asian-mukaisena tilityksenä voidaan pitää vuoden 2016 oikeaksi todistettua tilinpäätöstä, johon sisältyy toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, tai muuta luotettavaa selvitystä.

Ilmajoen kunnanhallitus julistaa haettavaksi yhteisöjen toiminta-avustukset vuodelle 2018. Hakulomakkeita voi tulostaa Ilmajoen kunnan kotisivulta osoitteesta (www.ilmajoki.fi/lomakkeet), lomakkeita on saatavilla myös kunnanviraston neuvonnasta sekä kunnan talous-toimistosta.

Ilmajoen kunnanhallitukselle osoitetut avustushakemukset sekä pyydetyt tilitykset tulee toimittaa osoitteella Ilmajoen kunnanhallitus, PL 23, 60801 ILMAJOKI  29.12.2017  klo 14.00 mennessä. Määräajan jälkeen toimitetut avustushakemukset siirretään seuraavan vuoden (v. 2019) kä-sittelyyn.

Eri lautakunnilta haettavista avustuksista ilmoitetaan erikseen.


Ilmajoella 9. marraskuuta 2017  

Kunnanhallitus

 

Lomake (pdf)