Kunnalliset ilmoitukset

13.11.2017

Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja 13.11.2017

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 14.11.2017, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

§170
Myönnetty
17-0216-R
Palo, 145-419-0003-0358
Napustanmäentie 9, 60800 ILMAJOKI
Lammira Oy
Rakennuslupa
Asuinparitalo ja talousrakennus

§171
Myönnetty
17-0218-R
Lahti, 145-414-0007-0276
Rakennuslupa
Vaunukuivuri ja viljasiilot

§172
Myönnetty
17-0219-R
Kirkonkylä, 145-410-0015-0018
Rakennuslupa
Omakotitalo, talousrakennus sekä pihasauna

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 28.11.2017 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350