Kunnalliset ilmoitukset

21.11.2017

Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja 21.11.2017

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 22.11.2017, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

§175
Myönnetty
17-0217-R
Kokkola, 145-411-0004-0134
Rakennuslupa
Pihasauna ja talousrakennuksen laajennus

§176
Myönnetty
17-0221-T
Peltoniemi, 145-421-0009-1255
Lentokentäntie, 60760 POJANLUOMA
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Toimenpidelupa
Paikoitusalue

§177
Myönnetty
17-0222-R
Kokkola, 145-411-0018-0205
Rakennuslupa
Omakotitalo ja talousrakennus

§178
Myönnetty
17-0223-T
Kirkonkylä, 145-410-0054-0243
Kalipääntie, 61350 HUISSI
Caruna Oy
Toimenpidelupa
Puistomuuntamo

§179
Myönnetty
Kirkonkylä, 145-410-0015-0018
Aloittamisoikeus rakennuslupaan 17-0219-R
        
Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 07.12.2017 virka-aikana.

    Nina Lehtola
    toimistosihteeri
    p. 044 4191 350