Kunnalliset ilmoitukset

23.11.2017

Yli-Karjanmaa Antti ja Pekka ovat jättäneet rakennuslupahakemuksen lypsykarjanavetan laajentamiseksi ja lietesäiliön rakentamiseksi tilalla RNo 13:1 Ilmajoen Lahden kylässä, os. Idänpuolentie 433. Suunnitellun lypsykarjanavetan laajennusosan kerrosala on 983 m² ja lietesäiliön tilavuus 504 m³.

Hakemus on nähtävänä MRL 133 §:n mukaista naapurien kuulemista varten kunnan rakennusvalvontatoimistossa (os. Ilkantie 17, Ilmajoki) 23.11. – 7.12.2017 välisenä aikana (virka-aikana 9.00 - 15.00). Lisätietoja rakennustarkastajalta p. 044-4191349.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset hankkeesta tulee toimittaa Ilmajoen ympäristölautakunnalle os. PL 20, 60801 Ilmajoki, viimeistään 7.12.2017 klo 15.00 mennessä.

Ilmajoella 23.11.2017

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA