Kunnalliset ilmoitukset

27.11.2017

Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja 27.11.2017
Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 28.11.2017, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

§180
Myönnetty
17-0229-R
Peltoniemi, 145-421-0007-0607
Rakennuslupa
Pihasauna

§181
Myönnetty
17-0230-R
Peltoniemi, 145-421-0008-0914
Rakennuslupa
Omakotitalo, talousrakennus ja maalämpöjärjestelmä

§182
Myönnetty
17-0231-R
Peltoniemi, 145-421-0002-0262
Kiikerinkyläntie 251, 60800 ILMAJOKI
Iso-Tuisku Marko Tapani
Rakennuslupa
Sikalan laajennus

§183
Myönnetty
17-0232-R
Peltoniemi, 145-421-0002-0502
Lähteläntie 135, 60800 ILMAJOKI
Iso-Tuiskun Tila Oy
Rakennuslupa
Viljankuivaamo ja viljasiilot

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 12.12.2017 virka-aikana.
Satu Kangas-Kuittinen, rakennustarkastaja
p. 044 4191 349   s-posti: satu.kangas-kuittinen@ilmajoki.fi