Kunnalliset ilmoitukset

04.12.2017

JULKIPANOILMOITUS
Maa-ainesten ottoa koskevan päätöksen antamisesta (MAL 19 §)

Ilmajoen ympäristölautakunta antaa alla mainitusta maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä 5.12.2017 – 4.1.2018 Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla Ilkanradissa os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

Ottoalue                          Otettava maa-aines     Päätöksen antopäivä

Kiinteistö Tuomaala,      sora ja hiekka                 5.12.2017
RN:o 145-419-2-272
    

Ilmajoella 4.12.2017    

Mika Yli-Petäys, ympäristöinsinööri