Kunnalliset ilmoitukset

04.12.2017

TIEDOTUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSESTÄ

Ilmajoen kunnan ympäristölautakunta on tehnyt päätöksen seuraavasta ympäristöluvasta:

Lypsykarjanavetan toiminta

Toiminnan sijaintipaikka: Ilmajoen kunnan Peuralan kylässä, kiinteistöllä Korven koulutila RN:o 4:249.

Toiminta: Eläinsuojan ympäristöluvan muuttaminen.

Kyseessä on olemassa oleva toiminta.

Lupaa koskevien päätöksen antopäivä on 5.12.2017,

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 4.1.2018.

Edellä mainittu lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä teknisellä osastolla 5.12.2017 – 4.1.2018, os. Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki.

Ilmajoella 4.12.2017                    

Mika Yli-Petäys, ympäristöinsinööri