Kunnalliset ilmoitukset

05.12.2017

Julkipanolista 5.12.2017
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 07.12.2017, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

§185
Myönnetty
17-0220-R
Palo, 145-419-0002-0426
Rakennuslupa
Asuinrakennuksen laajennus

§186
Myönnetty
17-0225-R
Kokkola, 145-411-0009-0013
Rakennuslupa
Pihasauna

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 21.12.2017 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350