Kunnalliset ilmoitukset

05.12.2017

K U N N A N V A L T U U S T O N    K O K O U S

pidetään kunnantalolla perjantaina 15. päivänä joulukuuta 2017, alkaen
kello 15.00

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
-    Kokouksen avaus
-    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
-    Koskenkorvan yleiskaava
-    Suomen kuntaliiton valtuuskunnan vaali
-    Kuntouttavan pienluokan perustaminen
-    Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelma
-    Vuoden 2017 talousarviomuutokset
-    Lakeuden jätelautakunnan jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaali toimikaudeksi 2017-2021
-    Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017-2021
-    Kunnanvaltuuston toimivallan alaiset aloitteet
-    Tiedoksi saatettavat asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon hallintotoimis-tossa torstaina 21. päivänä joulukuuta 2017 kello 10.00-13.00.


Ilmajoella 5. päivänä joulukuuta 2017

Martti Mannersuo
kunnanvaltuuston puheenjohtaja