Kunnalliset ilmoitukset

22.12.2017

Julkipanolista 22.12.2017
Ilmajoen kunta, ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 27.12.2017, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

§93
Myönnetty
17-0239-R
Peltoniemi, 145-421-0002-0388
Rakennuslupa
Lihanautakasvattamo ja katettu kuivalantala

Lupaa koskevien valitusten on oltava perillä Vaasan hallinto-oikeudessa viimeistään 26.01.2018 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350