Kunnalliset ilmoitukset

27.12.2017

Ilmoitus Vaasan Hallinto-oikeuden päätöksestä 20.12.2017 ( 17/0576/3), mikä koskee Ala-Fossin maatalousyhtymälle myönnetystä ympäristöluvasta tehtyjä valituksia.
Valituksessa muutoksenhakijoina ovat olleet  Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  ja Ala-Fossin maatalousyhtymä –nimisen verotusyhtymän osakkaat.

Hallinto-oikeuden päätöksestä valitetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

 

PÄÄTÖS