Kunnalliset ilmoitukset

01.02.2018

Ilmajoen kunnan ympäristöninsinöörillä on  nähtävänä  ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994, muutos 267/1999) mukainen yhteysviranomaisen arviointiselostusta koskeva lausunto, Caruna Oy:n Seinäjoki-Jurva 110 kV voimajohtohankkeesta.     Lausunto on nähtävillä  1.2.2018-2.3.2018 välisen ajan.

LAUSUNTO

Lisäksi lausunto on nähtävillä
www.ymparisto.fi/seinajokijurvfavoimajohtoYVA